UPRAVNI ODBOR

Predsednik društva: Fabio Steffe (fabio@steffe.si)
Namestnik: Ivo Maras (ivomara@gmail.com)

Predsednik območnega odbora »OBALA«: Rikardo Groselj (pgroselj2@gmail.com)
Podpredsednik: Robert Šenekar (robert.senekar@policija.si)

Predsednik Območnega odbora »Kras- Brkini«: Jožef Muhič (jozef.muhic@policija.si)
Podpredsednik: Marjan Pelko (marjan.pelko@policija.si)

Predsednik Območnega odbora »NOTRANJSKA«: Vojko Otoničar (vojko.otonicar@gmail.com)
Podpredsednik Milan Zgonc (milan.zgonc@siol.net)

Sekretar: Matjaž Mulec (martjaz.mulec@policija.si)
Tajnik: Vesna Švab (vesna.svab@policija.si)
Blagajnik: Klavdija Pavletič (klavdija.pavletic@policija.si)

Nadzorni odbor

Ivo Lenardič – Območni odbor Obala – predsednik
Boris Gradič – Območni odbor Kras-Brkini – član
Marko Kapel – Območni odbor Notranjska – član

Častno razsodišče

Ciril Ravbar – Območni odbor Kras Brkini – predsednik
Denis Zobarič – Območni odbor Kras Brkini – član
Lilijana Kozlovič – Območni odbor Obala – član

Namestnika:
Tomaž Čuček – Območni Odbor Notranjska
Tomaž Curk – Območni odbor Notranjska