UPRAVNI ODBOR

Predsednik društva: Fabio Steffe (fabio@steffe.si)
Namestnik: Jožef Muhič

Predsednik območnega odbora »OBALA«: Rikardo Groselj (pgroselj2@gmail.com)
Podpredsednik: Robert Šenekar (robert.senekar@policija.si)

Predsednik Območnega odbora »Kras- Brkini«: Marjan Pelko (marjan.pelko@policija.si)
Podpredsednik: Franko Zadnik

Predsednik Območnega odbora »NOTRANJSKA«: Tomaž Čuček
Podpredsednik: Aleksander Drole

Sekretar: Vojko Otoničar
Tajnik: Matjaž Mulec
Blagajnik: Klavdija Pavletič (klavdija.pavletic@policija.si)

Nadzorni odbor

Mirko Slukan – Območni odbor Obala – predsednik
Boris Gradič – Območni odbor Kras-Brkini – član
Marko Kapelj – Območni odbor Notranjska – član

Častno razsodišče

Ciril Ravbar – Območni odbor  Kras Brkini
Curk Tomaž – Območni Odbor Notranjska
Igor Majcen – Obočni odbor Obala
Ivan Maras – Območni odbor Obala
Milenko Cunjac – Območni odbor Kras Brkini

Namestnika:
Tomaž Čuček – Območni Odbor Notranjska
Tomaž Curk – Območni odbor Notranjska